Free Man Car rental

Automobil na mapi

Uslovi najma

Opšte informacije o iznajmljivanju

Zakupac i vozač moraju imati važeću vozačku dozvolu.

Starosna granica

U Srbiji, sledeća pravila se primenjuju na starosnu granicu i posedovanje vozačke dozvole: 24 godina / 2 godine vozačkog iskustva za sve grupe vozila.

Uslovi plaćanja

Free Man rent a car prihvata sve vrste prepoznatljivih internacionalnih kreditnih kartica – kao što su Diners Club, American Express, Eurocard / Mastercard, Visa. Ne prihvatamo nikakve pripejd kartice ili debitne kartice (Visa Electron).

Sipanje goriva

Gotovinsko plaćanje je prihvatljivo u kombinaciji sa važećom kreditnom karticom. Sva vozila se isporučuju sa punim rezervoarom goriva i rezervoar je potrebno da dopunite pre povratka u Free Man rent a car agenciju, inače će se primeniti naplata utroška benzina.

Ostale takse i porezi

Depozit

Klijent je u obavezi da ostavi depozit u vidu blokade određenog iznosa na kreditnoj kartici. Visina ovog iznosa je jednaka visini najma plus visini učešća u šteti za grupu vozila koja je u pitanju (iznos najma plus učešće u šteti). Zakupac mora biti vlasnik navedene kreditne kartice. Zvanični detalji o vozaču i način plaćanja će biti potvrđeni u fazi rezervacije i ne mogu naknadno biti promenjeni. Potvrđena kreditna kartica mora biti važeća i na raspolaganju prilikom naplate najma. Svi dodatni troškovi koji se pojave tokom iznajmljivanja automobila će biti naplaćeni tom kreditnom karticom. Pri rezervaciji, naplata se vrši sa kreditne kartice, pre početka najma vozila, u punom iznosu. Iznos koji će biti naplaćen na kreditnoj kartici obuhvata cenu najma, kao i sve dodatne takse i troškove. Iznajmljivanje obuhvata (cenu svih dogovorenih usluga, kao i sve posebne troškove do kojih dođe), plus porez na dodatu vrednost u iznosu zakonski važećem u vreme najma. Ceo iznos se plaća bez obzira da li je vozilo ranije vraćeno. Iznajmljivanje se naplaćuje u dinarima po srednjem kursu NBS.

Opšti uslovi osiguranja

Policijski zapisnik je obavezan za sve vrste osiguranja. U slučaju da vozač ne obezbedi prisustvo policije ili policijski zapisnik, pun iznos štete i ili krađe biće na teret vozača.

Ostale takse i porezi

Gubitak ključeva

Za gubitak ključeva naplaćuje se iznos od 250 EUR

Naplata kazni za parkiranje

Ukoliko zakupac za vreme trajanja najma dobije saobraćajnu / parking kaznu, zakupac je u obavezi platiti administrativnu taksu od 15 EUR, prilikom povratka vozila ili retroaktivno nakon dospeća kazne.

PDV

Sve cene su bez PDV-a. Za korporativne klijente sa posebnim uslovima najma, cene i uslovi mogu biti skloni promenama.

Preuzimanje vozila

Mesto i vreme preuzimanja vozila zavisi od dogovora sa strankom. Pruzamo uslugu dostavljanja vozila na aerodrom  Nikola Tesla 24/7.